Bưu điện văn hóa xã Ngô Xá

  • Mã bưu điện: 297250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngô Xá
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Ngô Xá, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 887070