Bưu điện văn hóa xã Sơn Vy

  • Mã bưu điện: 293170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Vy
  • Địa chỉ: Khu 6, Xã Sơn Vy, Huyện Lâm Thao
  • Điện thoại: 825701