Bưu điện văn hóa xã Sóc Đăng

  • Mã bưu điện: 295060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sóc Đăng
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng
  • Điện thoại: 881722