Bưu điện văn hóa xã Tu Vũ

  • Mã bưu điện: 294780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tu Vũ
  • Địa chỉ: Khu 6, Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thuỷ
  • Điện thoại: 877608