Bưu điện văn hóa xã Bản Nguyên

  • Mã bưu điện: 293220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bản Nguyên
  • Địa chỉ: Khu 1, Xã Bản Nguyên, Huyện Lâm Thao
  • Điện thoại: 825703