Bưu điện văn hóa xã Địch Quả

  • Mã bưu điện: 298290
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Địch Quả
  • Địa chỉ: Xóm Mai Thịnh, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 873459