Bưu điện văn hóa xã Sơn Dương

  • Mã bưu điện: 293090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Dương
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao
  • Điện thoại: 825971