Bưu điện khai thác cấp 2 Khai thác Phú Thọ

  • Mã bưu điện: 293560
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Phú Thọ
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ
  • Điện thoại: 02103820221