Bưu điện văn hóa xã Văn Khúc

  • Mã bưu điện: 297310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Khúc
  • Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Văn Khúc, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 888050