Bưu điện văn hóa xã Văn Lung

  • Mã bưu điện: 293800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Lung
  • Địa chỉ: Khu 3, Xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ
  • Điện thoại: 710909