Đại lý bưu điện Cao Xá

  • Mã bưu điện: 293280
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Cao Xá
  • Địa chỉ: Khu Thị Tứ 1, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao
  • Điện thoại: 788281