Bưu điện khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Sơn

  • Mã bưu điện: 298240
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Sơn
  • Địa chỉ: Khu Phố Hoàng Sơn, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 02103873202