Bưu điện văn hóa xã Sơn Nga

  • Mã bưu điện: 297080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Nga
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Hàng, Xã Sơn Nga, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 889851