Bưu điện văn hóa xã Tứ Xã

  • Mã bưu điện: 293130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tứ Xã
  • Địa chỉ: Khu 14, Xã Tứ Xã, Huyện Lâm Thao
  • Điện thoại: 825702