Bưu điện văn hóa xã Hiền Đa

  • Mã bưu điện: 297340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiền Đa
  • Địa chỉ: Thôn Hiền Đa, Xã Hiền Đa, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 888040