Bưu điện văn hóa xã Bằng Giã

  • Mã bưu điện: 296363
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Giã
  • Địa chỉ: Khu 10, Xã Bằng Giã, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 679312