Bưu điện khai thác cấp 2 Khai thác Cẩm Khê

  • Mã bưu điện: 297020
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Cẩm Khê
  • Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 02103889402