Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Tân Sơn

Danh sách 20 địa chỉ Bưu điện ở Tân Sơn, Phú Thọ: Bưu điện Tân Sơn, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thuận, Bưu điện văn hóa xã Thu Ngạc, Bưu điện văn hóa xã Tân Phú, Bưu điện văn hóa xã Thạch Kiệt, Bưu điện văn hóa xã Thu Cúc, Bưu điện văn hóa xã Kiệt Sơn, Bưu điện văn hóa xã Lai Đồng, Bưu điện văn hóa xã Đồng Sơn, Bưu điện văn hóa xã Tân Sơn, Bưu điện văn hóa xã Minh Đài, Bưu điện văn hóa xã Văn Luông, Bưu điện văn hóa xã Xuân Đài, Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn, Bưu điện văn hóa xã Long Cốc, Bưu điện văn hóa xã Tam Thanh, Bưu điện văn hóa xã Kim Thượng, Bưu điện văn hóa xã Vinh Tiền, Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Tân Sơn, Bưu cục văn phòng BCVP – Tân Sơn

Bưu điện Tân Sơn

 • Mã bưu điện: 299400
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 02103615048

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thuận

 • Mã bưu điện: 299510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thuận
 • Địa chỉ: Xóm Đường 2, Xã Mỹ Thuận, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 875303

Bưu điện văn hóa xã Thu Ngạc

 • Mã bưu điện: 299630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thu Ngạc
 • Địa chỉ: Xóm Kim Hùng, Xã Thu Ngạc, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 875198

Bưu điện văn hóa xã Tân Phú

 • Mã bưu điện: 299561
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phú
 • Địa chỉ: Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 874498

Bưu điện văn hóa xã Thạch Kiệt

 • Mã bưu điện: 299590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Kiệt
 • Địa chỉ: Xóm Cường Thịnh 1, Xã Thạch Kiệt, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 875030

Bưu điện văn hóa xã Thu Cúc

 • Mã bưu điện: 299610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thu Cúc
 • Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Thu Cúc, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 875102

Bưu điện văn hóa xã Kiệt Sơn

 • Mã bưu điện: 299420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiệt Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Ngào, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 875197

Bưu điện văn hóa xã Lai Đồng

 • Mã bưu điện: 299460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lai Đồng
 • Địa chỉ: Xóm Vường, Xã Lai Đồng, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 875132

Bưu điện văn hóa xã Đồng Sơn

 • Mã bưu điện: 299401
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Đông Sơn, Xã Đồng Sơn, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 875141

Bưu điện văn hóa xã Tân Sơn

 • Mã bưu điện: 299580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Thừ, Xã Tân Sơn, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 875131

Bưu điện văn hóa xã Minh Đài

 • Mã bưu điện: 299491
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Đài
 • Địa chỉ: Xóm Minh Tâm, Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 875248

Bưu điện văn hóa xã Văn Luông

 • Mã bưu điện: 299650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Luông
 • Địa chỉ: Xóm Bến Gạo, Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 875006

Bưu điện văn hóa xã Xuân Đài

 • Mã bưu điện: 299700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Đài
 • Địa chỉ: Xóm Mu, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 875110

Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn

 • Mã bưu điện: 299720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Dù, Xã Xuân Sơn, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 875140

Bưu điện văn hóa xã Long Cốc

 • Mã bưu điện: 299470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Cốc
 • Địa chỉ: Xóm Bông 1, Xã Long Cốc, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 872008

Bưu điện văn hóa xã Tam Thanh

 • Mã bưu điện: 299540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Thanh
 • Địa chỉ: Xóm Vai, Xã Tam Thanh, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 872137

Bưu điện văn hóa xã Kim Thượng

 • Mã bưu điện: 299440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Thượng
 • Địa chỉ: Xóm Gò Đèn, Xã Kim Thượng, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 873008

Bưu điện văn hóa xã Vinh Tiền

 • Mã bưu điện: 299680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vinh Tiền
 • Địa chỉ: Xóm Mận Gạo, Xã Vinh Tiền, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 872138

Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Tân Sơn

 • Mã bưu điện: 299410
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Tân Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 02103615048

Bưu cục văn phòng BCVP – Tân Sơn

 • Mã bưu điện: 299574
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Tân Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn
 • Điện thoại: 02103615048