Bưu điện văn hóa xã Thanh Nga

  • Mã bưu điện: 297040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Nga
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Thanh Nga, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 889041