Bưu điện Hạ Hoà

  • Mã bưu điện: 296200
  • Bưu cục: Bưu điện Hạ Hoà
  • Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 02103883009