Bưu điện văn hóa xã Thanh Xá

  • Mã bưu điện: 295790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Xá
  • Địa chỉ: Khu 3, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 885681