Bưu điện văn hóa xã Hương Lung

  • Mã bưu điện: 297130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Lung
  • Địa chỉ: Thôn Xuông, Xã Hương Lung, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 889450