Bưu điện khai thác cấp 2 Khai thác Yên Lập

  • Mã bưu điện: 297620
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Yên Lập
  • Địa chỉ: Khu Tân An 1, Thị Trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập
  • Điện thoại: 02103870452