Bưu điện khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Ba

  • Mã bưu điện: 295640
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Ba
  • Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 02103885207