Bưu điện văn hóa xã Nghinh Xuyên

  • Mã bưu điện: 295280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghinh Xuyên
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nghinh Xuyên, Huyện Đoan Hùng
  • Điện thoại: 882121