Bưu điện khai thác cấp 2 Khai thác Hạ Hòa

  • Mã bưu điện: 296230
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Hạ Hòa
  • Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 02103883009