Bưu điện văn hóa xã Bảo Yên

  • Mã bưu điện: 294630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Yên
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ
  • Điện thoại: 877331