Bưu điện văn hóa xã Thạch Kiệt

  • Mã bưu điện: 299590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Kiệt
  • Địa chỉ: Xóm Cường Thịnh 1, Xã Thạch Kiệt, Huyện Tân Sơn
  • Điện thoại: 875030