Bưu điện văn hóa xã Trạm Thản

  • Mã bưu điện: 292720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trạm Thản
  • Địa chỉ: Khu 2, Xã Trạm Thản, Huyện Phù Ninh
  • Điện thoại: 865022