Bưu điện văn phòng BCVP – Phù Ninh

  • Mã bưu điện: 292325
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Phù Ninh
  • Địa chỉ: Khu Núi Trang, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh
  • Điện thoại: 02103773378