Bưu điện văn phòng BCVP – Thanh Ba

  • Mã bưu điện: 295615
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Thanh Ba
  • Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 02103885216