Bưu điện văn hóa xã Minh Hạc

  • Mã bưu điện: 296416
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Hạc
  • Địa chỉ: Khu 2, Xã Minh Hạc, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 883877