Bưu điện văn hóa xã Xương Thịnh

  • Mã bưu điện: 297100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xương Thịnh
  • Địa chỉ: Thôn Xóm Giữa, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 834043