Mã bưu điện Lâm Thao – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Lâm Thao thuộc tỉnh Phú Thọ: Bưu điện Lâm Thao, Bưu điện Cao Xá, Bưu điện Tiên Kiên, Bưu điện văn hóa xã Thạch Sơn, Bưu điện văn hóa xã Xuân Huy, Bưu điện văn hóa xã Xuân Lũng, Bưu điện văn hóa xã Tiên Kiên, Bưu điện văn hóa xã Sơn Vy, Bưu điện văn hóa xã Hợp Hải, Bưu điện văn hóa xã Sơn Dương, Bưu điện văn hóa xã Kinh Kệ, Bưu điện văn hóa xã Tứ Xã, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lại, Bưu điện văn hóa xã Bản Nguyên, Đại lý bưu điện Cao Xá, Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Lâm Thao, Bưu cục văn phòng BCVP- Lâm Thao

Bưu điện Lâm Thao

 • Mã bưu điện: 292900
 • Bưu cục: Bưu điện Lâm Thao
 • Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 02103782301

Bưu điện Cao Xá

 • Mã bưu điện: 293310
 • Bưu cục: Bưu điện Cao Xá
 • Địa chỉ: Khu Thị Tứ 1, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại:

Bưu điện Tiên Kiên

 • Mã bưu điện: 293330
 • Bưu cục: Bưu điện Tiên Kiên
 • Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 02103787000

Bưu điện văn hóa xã Thạch Sơn

 • Mã bưu điện: 293040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Sơn
 • Địa chỉ: Khu 1, Xã Thạch Sơn, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 825972

Bưu điện văn hóa xã Xuân Huy

 • Mã bưu điện: 293060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Huy
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Xuân Huy, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 826836

Bưu điện văn hóa xã Xuân Lũng

 • Mã bưu điện: 293010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lũng
 • Địa chỉ: Khu 7, Xã Xuân Lũng, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 825700

Bưu điện văn hóa xã Tiên Kiên

 • Mã bưu điện: 292980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Kiên
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 786774

Bưu điện văn hóa xã Sơn Vy

 • Mã bưu điện: 293170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Vy
 • Địa chỉ: Khu 6, Xã Sơn Vy, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 825701

Bưu điện văn hóa xã Hợp Hải

 • Mã bưu điện: 293080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hợp Hải
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Hợp Hải, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 826834

Bưu điện văn hóa xã Sơn Dương

 • Mã bưu điện: 293090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Dương
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 825971

Bưu điện văn hóa xã Kinh Kệ

 • Mã bưu điện: 293110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kinh Kệ
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Kinh Kệ, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 826482

Bưu điện văn hóa xã Tứ Xã

 • Mã bưu điện: 293130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tứ Xã
 • Địa chỉ: Khu 14, Xã Tứ Xã, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 825702

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lại

 • Mã bưu điện: 293250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lại
 • Địa chỉ: Khu 9, Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 788284

Bưu điện văn hóa xã Bản Nguyên

 • Mã bưu điện: 293220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bản Nguyên
 • Địa chỉ: Khu 1, Xã Bản Nguyên, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 825703

Đại lý bưu điện Cao Xá

 • Mã bưu điện: 293280
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Cao Xá
 • Địa chỉ: Khu Thị Tứ 1, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 788281

Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Lâm Thao

 • Mã bưu điện: 292920
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Lâm Thao
 • Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 02103825927

Bưu cục văn phòng BCVP- Lâm Thao

 • Mã bưu điện: 292918
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP- Lâm Thao
 • Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao
 • Điện thoại: 02103782301