Bưu điện văn hóa xã Tùng Khê

  • Mã bưu điện: 297400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tùng Khê
  • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Tùng Khê, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 887250