Bưu điện văn hóa xã Nga Hoàng

  • Mã bưu điện: 297650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Hoàng
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Nga Hoàng, Huyện Yên Lập
  • Điện thoại: 870739