Bưu điện văn hóa xã Đông Khê

  • Mã bưu điện: 295300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Khê
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đông Khê, Huyện Đoan Hùng
  • Điện thoại: 882086