Bưu điện Hoàng Xá

  • Mã bưu điện: 294650
  • Bưu cục: Bưu điện Hoàng Xá
  • Địa chỉ: Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ
  • Điện thoại: 02103689370