Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Chân

  • Mã bưu điện: 296760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Chân
  • Địa chỉ: Khu 1, Xã Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 883704