Bưu điện Phú Lạc

  • Mã bưu điện: 297180
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Lạc
  • Địa chỉ: Thôn Bắc Tiến, Xã Phú Lạc, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 02103637190