Bưu điện văn hóa xã Thắng Sơn

  • Mã bưu điện: 298740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thắng Sơn
  • Địa chỉ: Xóm Gò Dâu, Xã Thắng Sơn, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 878237