Bưu điện văn hóa xã Lâm Lợi

  • Mã bưu điện: 296740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lâm Lợi
  • Địa chỉ: Khu 7, Xã Lâm Lợi, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 679460