Bưu điện văn hóa xã Đan Thượng

  • Mã bưu điện: 296630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đan Thượng
  • Địa chỉ: Khu 3, Xã Đan Thượng, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 680025