Bưu điện văn hóa xã Phúc Lai

  • Mã bưu điện: 295370
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Lai
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phúc Lai, Huyện Đoan Hùng
  • Điện thoại: 882023