Bưu điện văn hóa xã Phương Xá

  • Mã bưu điện: 297213
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Xá
  • Địa chỉ: Thôn Thổ Khối, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 634228