Bưu điện văn phòng BCVP – Tân Sơn

  • Mã bưu điện: 299574
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Tân Sơn
  • Địa chỉ: Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn
  • Điện thoại: 02103615048