Bưu điện văn hóa xã Kiệt Sơn

  • Mã bưu điện: 299420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiệt Sơn
  • Địa chỉ: Xóm Đồng Ngào, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn
  • Điện thoại: 875197