Bưu điện văn hóa xã Hà Lương

  • Mã bưu điện: 296260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Lương
  • Địa chỉ: Khu 4, Xã Hà Lương, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 883403