Bưu điện văn hóa xã Minh Côi

  • Mã bưu điện: 296390
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Côi
  • Địa chỉ: Khu 4, Xã Minh Côi, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 679705