Bưu điện văn hóa xã Tiên Phú

  • Mã bưu điện: 292640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Phú
  • Địa chỉ: Khu 10, Xã Tiên Phú, Huyện Phù Ninh
  • Điện thoại: 865271